modraszka.pl

Ornitologia

Ornitologia

Ornitologia

Jako ornitologię rozumie się specjalistyczną dyscyplinę wiedzy, która jest działem zoologii zajmującym się badaniem życia, rozwoju, gatunków ptactwa różnego typu. Badacze, którzy zgłębiają te tajniki to ornitolodzy, jacy w obszarze swych zainteresowań mają nie tylko biologię okazów, lecz też trasy ich przelotów, zwyczaje poszczególnych odmian, ich życie, gniazdowanie. Co więcej specjaliści z tejże dziedziny wiedzy zajmują się także obserwowaniem na bieżąco, jak owe ptactwo przez nich badanie zachowuje się w terenie, czy odlatuje z Polski do ciepłych krajów na czas sezonu zimowego, czy też wręcz odwrotnie – zimuje w Polsce. Jeszcze co innego to obserwowanie bytu ptaków poprzez obrączkowanie okazów.

Ornitologia

Warto wiedzieć, że charakteryzowany tu termin ornitologia odnosi się do określenia wszelkiego rodzaju informacji na tematy szeroko związane z dziedziną rozwoju ptactwa. Ponadto wyszczególnia się w tejże materii także wiedzę odnośnie legowisk tychże gatunków, które poddane są obserwacjom a także badanie ich upierzenia. Co do rozwoju omawianej w niniejszym fragmencie nauki, należy wyszczególnić kilka nadrzędnych faktów, a mianowicie to, że ornitologia stanowi jedną ze zdecydowanie najstarszych dziedzin nauki zwanej zoologią.

Ornitologia

W okresie starożytności Arystoteles oraz Pliniusz zajmowali się już prowadzeniem pierwszych, szczegółowych opisów ptaków ich otaczających. W tym momencie zaczęła kształtować się tak silnie dzisiaj rozwinięta nauka, która stanowi nic innego jak jeden z poddziałów nauk ścisłych, w tym dziedzinę przyrodniczą. Nie zapominajmy, że z czasów starożytności ten rodzaj nauki wywodzi się, ale najbardziej rozwinął się, przynajmniej najbardziej dynamicznie, w czasach średniowiecznych. W grupie Polaków wyróżnić trzeba kilku znamienitych naukowców o specjalizacji ornitologicznej. Do nich zalicza się Mateusza Cygańskiego, Konstantego Tyzenhauza, Feliksa Jarockiego, Krzysztofa Kluka, Gabriela Rzączyńskiego, Stanisława Bonifacego Jundziłła czy Aleksandra Zawadzkiego.

Warto również poznać kilka ciekawostek na temat dziedziny jaką jest ornitologia i związanych z nią faktów oraz odkryć. Po pierwsze jako pierwszego ornitologa, który obrączkował gatunki ptactwa był Duńczyk z pochodzenia – nauczyciel, który z zamiłowania był ornitologiem, ale nie profesjonalnym badaczem, zaś kompletnym amatorem. Nazywał się on Hans Christian Cornelius Mortensen.

Obrączkowanie na szerszą skalę zostało natomiast przeprowadzone po raz pierwszy na terenie Niemiec, a dokładniej w 1903 roku. Co więcej, amerykańscy żołnierze zapoczątkowali proces łapania ptactwa do sieci. Jako pierwszy zrobił to żołnierz z Ameryki, który działał na terenie Japonii. Miało to miejsce w okresie drugiej wojny światowej.

– autor artykułu